Posted in Vietnamese Lessons

Bài 20: Hợp âm đảo

 • Giống như đảo quãng, ta cũng có thể đảo hợp âm, bằng cách di chuyển nốt thấp nhất lên vị trí cao hơn một quãng tám, ta có hợp âm đảo .
 • Nốt thấp nhất được gọi là nốt bass, nó sẽ định nghĩa tên gọi của hợp âm đảo (triad inversion).
  c-inversion

 • Khi mà nốt thấp nhất là root, ta nói hợp âm đó đang ở vị trí chủ (root position).
  c-inversion2

 • Tiếp theo, ta sẽ đảo hợp âm.
  c-inversion3
 • Nốt third trở thành nốt bass của hợp âm.
  c-inversion4
 • Vị trí này gọi là đảo thứ nhất (first inversion).


 • Tiếp tục đảo hợp âm này.
  c-inversion5
 • Giờ đây, nốt fifth lại là nốt thấp nhất.
  c-inversion6
 • Vị trí này gọi là đảo thứ hai (second inversion).

 • Ta lại đảo hợp âm này lần nữa.
  c-inversion7
 • Ta nhận thấy hợp âm đã trở lại vị trí chủ ban đầu.
  c-inversion8

 • Tổng kết bài học.
  c-inversion9

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s