Posted in Vietnamese Lessons

Bài 16: 3 bước xác định quãng

 • Khi biểu diễn quãng trên khuông nhạc, ta thường nhầm lẫn các quãng có cùng số nửa cung.
 • Ví dụ, ta có thể viết sai thành C – F# (quãng 4 tăng) thay vì C – G♭ (quãng 5 giảm).
  write-interval
 • Mặc dù cả hai quãng đều nghe giống nhau và trông giống hệt nhau trên bàn phím, nhưng một cái là quãng 4, một cái là quãng 5.
 • May mắn thay, ta có 3 cách đơn giản để giảm bớt những sai lầm này.


 • Ta cùng thử xác định một quãng 3 thứ từ nốt C.
  write-interval2
 • Bước 1, ta viết quãng cơ bản trên khuông nhạc. Cụ thể ở đây là quãng 3 cơ bản.
  write-interval3
 • Bước 2, tìm số nửa cung trên bàn phím. Do quãng 3 trưởng có 4 nửa cung, quãng 3 thứ sẽ có 3 nửa cung.
  write-interval4
 • Bước 3, so sánh kết quả giữa khuông nhạc và bàn phím. Trên khuông nhạc, ta thêm vào các dấu hóa cần thiết.
  write-interval5
 • C – E♭ là một quãng 3 thứ.

 • Ví dụ tiếp theo, ta thử tìm một quãng 6 trưởng từ nốt F#.
  write-interval6
 • Bước 1, ta viết quãng 6 cơ bản trên khuông nhạc.
  write-interval7
 • Bước 2, tìm số nửa cung trên bàn phím. Một quãng 6 trưởng có 9 nửa cung.
  write-interval8
 • Bước 3, thêm các dấu hóa cần thiết. Cụ thể ở đây là một dấu #.
  write-interval9
 • F# – D# là một quãng 6 trưởng.

 • Ví dụ cuối cùng, ta thử tìm một quãng 5 giảm từ nốt B.
  write-interval10
 • Bước 1, viết quãng 5 cơ bản trên khuông nhạc.
  write-interval12
 • Bước 2, tìm số nửa cung trên bàn phím. Do quãng 5 đúng có 7 nửa cung, quãng 5 giảm sẽ có 6 nửa cung.
  write-interval13
 • Bước 3, thêm các dấu hóa cần thiết. Trường hợp này ta không cần thêm dấu hóa nào.
  write-interval13
 • B – F là một quãng 5 giảm.

 • Tổng kết bài học.
  write-interval14

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s