Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 14: Quãng cơ bản

 • Quãng (interval) là khoảng cách giữa hai nốt nhạc.
 • Ta sẽ tìm hiểu về quãng cơ bản (generic interval), nó được đo dựa trên khuông nhạc.

 • Hai nốt nằm trên cùng một dòng hoặc một khe, được gọi là quãng 1 (1st).
 • C đến C là một ví dụ cho quãng 1.
  interval
 • D đến D hay E đến E cũng là các quãng 1.
  interval2


 • Các dấu hóa được bỏ qua trong quãng cơ bản, chỉ quan tâm đến vị trí trên khuông nhạc.
 • C – C#, D – D♭ và A# – A♭ đều là quãng 1.
  interval3

 • Khi khoảng cách các nốt nhạc tăng lên, quãng cũng tăng lên.
 • C – D, D – E và E – F là các quãng 2 (2nd).
  interval4
 • C – E, D – F và E – G là các quãng 3 (3rd).
  interval5
 • Lưu ý rằng trong quãng 3 thì hai nốt sẽ đều nằm trên dòng kẻ hoặc đều nằm trên khe.
 • C – F, D – G và E – A là các quãng 4 (4th).
  interval6
 • C – G, D – A và E – B là các quãng 5 (5th).
  interval7
 • C – A, D – B và E – C là các quãng 6 (6th).
  interval8
 • C – B, D – C và E – D là các quãng 7 (7th).
  interval9
 • C – C, D – D và E – E là các quãng 8 (8th).
  interval10

 • Tổng kết bài học.
  interval11

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s