Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 12: Hóa biểu

 • Hóa biểu (key signature) là một bộ các dấu hóa có trong một thang âm.
 • Để hiểu cách biểu diễn hóa biểu, ta thử xem xét A Major, nó có ba dấu thăng.
  key7
 • Các nốt F#, C# và G# được đưa vào hóa biểu.
  key8


 • Ta tiếp tục thử với E Major, nó có bốn dấu thăng.
  key9
 • Các nốt F#, C#, G# và D# được đưa vào hóa biểu.
  key10

 • Nếu bạn để ý, các dấu thăng được sắp xếp theo một thứ tự đặc biệt và bắt buộc.
 • F# đầu tiên, sau đó lần lượt là C#, G# và D#.
  key11
 • Tiếp theo là A#, E# và cuối cùng là B#.
  key12
 • Bạn có thể dễ dàng ghi nhớ thứ tự này bằng câu nói: “Father Charles Goes Down And Ends Battle”. Hoặc tham khảo thêm tại đây.

 • Hóa biểu cũng được dùng để đại diện cho các dấu giáng.
 • Ta xem xét C minor, nó có ba dấu giáng.
  key
 • Thay vì phải viết dấu giáng bên cạnh mỗi nốt E, A và B, ta chỉ cần dùng hóa biểu được đặt ngay sau khóa nhạc.
  key2

 • Kế tiếp, ta xem xét D♭ Major, nó có đến 5 dấu giáng.
  key3
 • Tương tự, ta có thể dùng hóa biểu thay thế cho các dấu hóa.
  key4

 • Nếu bạn để ý, các dấu giáng được sắp xếp theo thứ tự ngược lại so với các dấu thăng.
 • B♭ đầu tiên, sau đó lần lượt là E♭, A♭, D♭ và G♭.
  key5
 • Tiếp đó sẽ là C♭ và cuối cùng là F♭.
  key6

 • Hóa biểu được dùng cho cả khóa Sol và khóa Fa.
  key13

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s