Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 11: Các bậc trong thang âm

 • Mỗi nốt nhạc trong một thang âm có một tên gọi đặc biệt, được gọi là một bậc (degree).
 • Nốt đầu tiên và nốt cuối cùng gọi là tonic (đa số tài liệu dịch là chủ âm).
  degree


 • Nốt thứ năm gọi là dominant (át âm).
  degree2
 • Nốt thứ tư gọi là subdominant (hạ át âm).
  degree3
 • Lưu ý, subdominant có khoảng cách giữa tonic ở dưới bằng với khoảng cách giữa dominant với tonic ở trên.
  degree4
 • Chữ sub mang ý nghĩa nó nằm bên dưới, ở đây là dưới dominant.

 • Nốt thứ ba gọi là mediant (trung âm), nó nằm chính giữa tonic dưới và dominant.
  degree5
 • Tương tự, nốt thứ sáu gọi là submediant (hạ trung âm), nó nằm chính giữa subdominant và tonic trên.
  degree6
 • Nốt thứ hai gọi là supertonic (thượng chủ âm). Chữ super mang ý nghĩa nó nằm bên trên.
  degree7

 • Trong khi sáu nốt nhạc đầu tiên có tên giống nhau trong cả thang âm trưởng và thang âm thứ, thì nốt thứ bảy là trường hợp đặc biệt.
  degree8
 • Nếu nốt thứ bảy nằm dưới tonic nửa cung, xảy ra ở Major scale, nó được gọi là leading tone (cảm âm).
  degree9
 • Khi chơi C Major ta sẽ nghe thấy nốt thứ bảy “dẫn đến” (lead) tonic.
 • Trong harmonic minor và melodic minor, nó cũng được gọi là leading tone.

 • Trong natural minor, nốt thứ bảy nằm dưới tonic một cung, nó được gọi là subtonic (hạ chủ âm).
  degree10
 • Khi chơi C Natural minor, ta sẽ nghe thấy nốt thứ bảy xa cách hơn tonic, ta nói nó không dẫn đến tonic.

 • Ta dùng các số có dấu mũ để chỉ các bậc trong thang âm. Hoặc thay bằng các số La Mã (ví dụ: bậc I, bậc II, bậc III, …).
  degree11
 • Ví dụ trong C Major, dominant (nốt G) được đánh dấu bằng số 5 có dấu mũ.
  degree12

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s