Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 10: Thang âm thứ

 • Trong khi chỉ có một thang âm trưởng, thì lại có đến ba loại thang âm thứ (minor scale) khác nhau.
 • Thang âm thứ đầu tiên ta tìm hiểu là thang âm thứ Tự nhiên (Natural minor). Nó được xây dựng dựa trên công thức sau.
  minor


 • Ta cùng xây dựng thang âm La thứ tự nhiên (A Natural minor). Ta bắt đầu từ nốt A.
  minor2
 • Từ A, tăng một cung đến B.
  minor3
 • Tiếp theo, tăng nửa cung đến C.
  minor4
 • Từ C, tăng một cung đến D.
  minor5
 • Tiếp tục tăng một cung đến E.
  minor6
 • Từ E tăng nửa cung đến F.
  minor7
 • Từ F tăng một cung đến G.
  minor8
 • Cuối cùng tăng một cung để trở về A.
  minor9
 • Thang âm A Natural minor hoàn chỉnh: A, B, C, D, E, F, G, A.
  minor10
 • Lưu ý rằng A Natural minor không có một dấu hóa nào.

 • Ta cùng xây dựng thang âm Sol thăng thứ Tự nhiên (G# Natural minor). Ta bắt đầu từ nốt G#.
  minor12
 • Từ G#, tăng một cung đến A#.
  minor13
 • Tiếp theo, tăng nửa cung đến B.
  minor14
 • Từ B, tăng một cung đến C#.
  minor15
 • Tiếp tục tăng một cung đến D#.
  minor16
 • Từ D#, tăng nửa cung đến E.
  minor17
 • Từ E, tăng một cung đến F#.
  minor18
 • Cuối cùng tăng một cung để trở về G#.
  minor19
 • G# Natural minor hoàn chỉnh: G#, A#, B, C#, D#, E, F#, G#.
  minor20
 • Lưu ý rằng G# Natural minor có năm dấu thăng.
  minor21

 • Tiếp theo, ta sẽ xây dựng thang âm Đô thứ Tự nhiên (C Natural minor). Nốt đầu tiên tất nhiên là C.
  minor22
 • Từ C tăng một cung đến D.
  minor23
 • Tiếp theo, tăng nửa cung đến E♭.
  minor24
 • Từ E♭, tăng một cung đến F.
  minor25
 • Tiếp tục tăng một cung đến G.
  minor26
 • Từ G, tăng nửa cung đến A♭.
  minor27
 • Từ A♭, tăng một cung đến B♭.
  minor28
 • Cuối cùng tăng một cung để trở về C.
  minor29
 • C Natural minor hoàn chỉnh: C, D, E♭, F, G, A♭, B♭, C.
  minor30
 • Lưu ý rằng C Natural minor có ba dấu giáng.
  minor31

 • Tiếp theo ta cùng tìm hiểu về thang âm thứ Hòa âm (Harmonic minor).
 • Để chuyển đổi bất kỳ một Natural minor thành Harmonic minor, ta chỉ cần tăng nốt nhạc thứ bảy lên một nửa cung.
  minor32
 • Ví dụ, ta thử chuyển đổi C Natural minor thành C Harmonic minor.
 • Vô cùng đơn giản, ta tăng nốt nhạc thứ bảy (B♭) lên một nửa cung, kết quả ta được nốt B.
 • Do đó, C Harmonic minor hoàn chỉnh: C, D, E♭, F, G, A♭, B, C.
  minor33

 • Cuối cùng, ta tìm hiểu về thang âm thứ Giai điệu (Melodic minor).
 • Để chuyển đổi bất kỳ một Natural minor thành Melodic minor, ta tăng cả nốt nhạc thứ sáu và thứ bảy lên một nửa cung.
 • Ví dụ, khi chuyển đổi C Natural minor thành C Melodic minor, ta chỉ cần tăng A♭ và B♭ thành A và B.
 • Do đó, C Melodic minor hoàn chỉnh: C, D, E♭, F, G, A, B, C.
  minor34

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s