Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 9: Thang âm trưởng

 • Thang âm (scale) là tập hợp các nốt nhạc tương ứng trong một quãng tám (octave). Trong một số tài liệu, thang âm còn có cách gọi khác như là âm giai hoặc gam nhưng trong blog này, tôi sẽ chỉ sử dụng từ thang âm.
 • Nếu coi thang âm là một cái thang, thì mỗi bậc thang là một nốt nhạc. Khoảng cách giữa các bậc thang được đo bằng một cung hoặc một nửa cung.
 • Các khoảng cách này được định nghĩa bằng một công thức xác định. Theo đó, các chữ w biểu hiện một cung, các chữ h biểu hiện nửa cung.
 • Loại thang âm đầu tiên ta tìm hiểu là thang âm trưởng (major scale). Thang âm trưởng được xây dựng dựa trên công thức sau.
  scale


 • Ok! Ta cùng xây dựng một thang âm Đô trưởng (C Major). Bậc thang đầu tiên sẽ là nốt C.
  scale2
 • Từ nốt C, tăng lên một cung thì ta đến nốt D.
  scale3
 • Từ D, tiếp tục tăng lên một cung ta đến E.
  scale4
 • Tiếp theo, tăng lên nửa cung ta đến F.
  scale5
 • Từ F, tăng lên một cung ta đến G.
  scale6
 • Tiếp tục tăng một cung ta đến A.
  scale7
 • Một cung sau đó ta đến B.
  scale8
 • Cuối cùng ta tăng nửa cung đưa ta trở lại C.
  scale9
 • Thang âm C Major hoàn chỉnh: C, D, E, F, G, A, B, C.
  scale10

 • Tiếp theo, ta sẽ thử xây dựng thang âm Mi giáng trưởng (E♭ Major). Tương tự, bậc thang đầu tiên sẽ là nốt E♭.
  scale11
 • Tăng một cung đầu tiên đưa ta đến nốt F.
  scale12
 • Một cung tiếp theo đưa ta đến G.
  scale13
 • Từ G ta tăng nửa cung đến A♭.
  scale14
 • Từ A♭ ta tăng một cung đến B♭.
  scale15
 • Một cung sau đó ta đến C.
  scale16
 • Tiếp tục tăng một cung ta đến D.
  scale17
 • Nửa cung cuối cùng đưa ta trở lại E♭.
  scale18
 • E♭ Major hoàn chỉnh: E♭, F, G, A♭, B♭, C, D, E♭.
  scale19
 • Lưu ý rằng, thang âm E♭ Major có ba dấu giáng (vì hai nốt E♭ trùng nhau được tính là một).
  scale20

 • Tiếp theo, ta xây dựng thang âm Rê trưởng (D Major).
  scale21
 • Tăng một cung đầu tiên đưa ta đến E.
  scale22
 • Từ E tăng một cung đến F#.
  scale23
 • Tăng nửa cung đến G.
  scale24
 • Tăng một cung đến A.
  scale25
 • Tiếp tục tăng một cung đến B.
  scale26
 • Từ B tăng một cung đến C#.
  scale27
 • Nửa cung cuối cùng lại đưa ta trở về D.
  scale28
 • D Major hoàn chỉnh: D, E, F#, G, A, B, C#, D.
  scale29
 • Thang âm D Major có hai dấu thăng.
  scale30

 • Đến đây, ta đã biết cách xây dựng một thang âm trưởng cho các nốt còn lại, bắt đầu bằng nốt đó và áp dụng công thức trên.

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s