Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 8: Nhịp hỗn hợp

 • Một nhịp hỗn hợp (odd meter) là nhịp chứa cả phách đơn (simple beat) và phách kép (compound beat).
 • Nhịp hỗn hợp đầu tiên ta tìm hiểu là nhịp 5/8. Nó chứa một phách đơn và một phách kép.
  odd

 • Thứ tự các phách không quan trọng. Nếu phách kép đặt trước thì nó vẫn là nhịp 5/8.
  odd2

 • Tiếp theo, ta tìm hiểu nhịp hỗn hợp có chứa ba phách.
 • Nhịp 7/8 là nhịp có hai phách đơn và một phách kép.
  odd3

 • Tương tự, thứ tự các phách là không bắt buộc.
  odd4
 • Phách kép trong nhịp 7/8 thậm chí có thể nằm ở giữa hai phách đơn.
  odd5

 • Nhịp 8/8 chứa hai phách kép và một phách đơn.
  odd6
 • Đôi khi người ta nhầm lẫn giữa nhịp 8/8 và nhịp 4/4. Bởi vì cả hai đều chứa các nốt móc đơn.
  odd7
 • Lưu ý, nhịp 4/4 thì chứa bốn phách, mỗi phách hợp thành bởi hai nốt móc đơn. Trong khi đó, nhịp 8/8 chỉ có ba phách hỗn hợp.
  odd8

 • Hai nhịp hỗn hợp cuối cùng ta tìm hiểu đều chứa bốn phách.
 • Nhịp 10/8 chứa hai phách kép và hai phách đơn.
  odd9

 • Nhịp 11/8 thì chứa ba phách kép và một phách đơn.
  odd10

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s