Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 6: Cung và dấu hóa

 • Trên bàn phím, khoảng cách giữa hai phím liền kề nhau gọi là một nửa cung (half step hoặc semitone)
 • Từ phím 1 đến phím 2 là nửa cung vì chúng nằm liền kề nhau.step


 • Một nửa cung không phải lúc nào cũng là khoảng cách giữa phím trắng và phím đen.
 • Trong ví dụ sau, phím 1 và phím 2 đều là phím trắng, chúng cách nhau nửa cung vì nằm liền kề nhau.step2

 • Một cung (whole step) đơn giản là bằng hai nửa cung.
 • Từ phím 1 đến phím 3 là một cung.step3
 • Từ phím 1 đến phím 2 là nửa cung thứ nhất, từ phím 2 đến phím 3 là nửa cung thứ hai.

 • Dấu hóa là ký hiệu dùng để tăng hoặc giảm cao độ của nốt nhạc.
 • Hai dấu hóa ta tìm hiểu đầu tiên là dấu giáng (flat) và dấu thăng (sharp).acci
 • Dấu giáng giảm nốt nhạc xuống nửa cung, ngược lại dấu thăng tăng nốt nhạc lên nửa cung.
 • Khi soạn nhạc, ta dùng ký hiệu # đại diện cho dấu thăng, và ký hiệu b đại diện cho dấu giáng.

 • Cùng xem xét phím đen nằm giữa nốt C và nốt D.acci2
 • Phím này được gọi là C# vì nó nằm trên nốt C một nửa cung.acci3
 • Ta cũng có thể gọi nó là nốt D♭ vì nó nằm dưới nốt D một nửa cung.acci4

 • Một ví dụ khác là nốt E và nốt F.
 • Nốt E có thể gọi là nốt F♭ vì nó nằm dưới nốt F một nửa cung.acci5
 • Tương tự, nốt F cũng có thể gọi là nốt E#.acci6
 • Các nốt có độ cao bằng nhau nhưng khác nhau về cách viết gọi là trùng âm (enharmonic notes).

 • Tiếp theo, cùng tìm hiểu dấu giáng kép (double flat) và dấu thăng kép (double sharp).acci7
 • Trong khi dấu giáng và dấu thăng thay đổi nốt nhạc một nửa cung, thì dấu giáng kép và dấu thăng kép thay đổi nốt nhạc một cung.
 • Khi soạn nhạc, bạn có thể dùng ký hiệu x để biểu diễn dấu thăng kép, và ký hiệu bb để biểu diễn dấu giáng kép.

 • Ví dụ, nốt D và nốt E♭♭ đều có cùng một cao độ, do từ nốt E xuống nốt D cách nhau một cung.acci8
 • Nốt D cũng có âm thanh giống nốt Cx do nó cũng cách nốt C một cung.acci9

 • Cuối cùng, một dấu bình (natural) sẽ xóa bỏ toàn bộ các thay đổi thăng giáng trên một nốt nhạc và đưa nó về nốt trắng ban đầu.acci10
 • Ta sẽ tìm hiểu thêm về dấu bình trong các bài học sau.

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s