Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 5: Dấu chấm dôi và dấu nối

 • Dấu chấm dôi (augmentation dot) và dấu nối (tenuto tie) là hai loại ký hiệu được dùng để thay đổi trường độ của nốt nhạc.dot


 • Một dấu chấm dôi tăng trường độ nốt nhạc thêm một nửa.dot2
 • Vì nốt móc đơn có trường độ bằng nửa nốt đen, ta thay thế nó cho số 1/2.dot3
 • Như bạn thấy, nốt đen có một dấu chấm dôi có trường độ bằng một nốt đen cộng một nốt móc đơn.
 • Theo đó, nó cũng có trường độ bằng ba nốt móc đơn.dot4
 • Sử dụng bảng sau để tham khảo các trường hợp nốt nhạc có dấu chấm dôi.dot8

 • Dấu nối hợp nhất nhiều nốt có cùng cao độ (pitch) với nhau.
 • Dấu nối được dùng để làm cho thời gian chơi một nốt nhạc vượt qua vạch nhịp.dot5
 • Nốt nhạc thứ tư và thứ năm được gộp lại.dot6
 • Nếu bỏ đi vạch nhịp, ta có thể viết thay bởi một nốt trắng.dot7
 • Do đó, dấu nối chỉ ra rằng cần phải chơi các nốt được nối như một nốt đơn nhất có trường độ bằng tổng giá trị các nốt đó.

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s