Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 3: Ô nhịp và số chỉ nhịp

  • Các đường kẻ dọc màu đen được gọi là các vạch nhịp (bar lines), dùng để chia khuông nhạc thành các ô nhịp (measures).
  • Khuông nhạc này được chia thành hai ô nhịp.measures.png


  • Các số chỉ nhịp (time signatures), thường gọi tắt là nhịp, định nghĩa số lượng và loại nốt nhạc chứa trong mỗi ô nhịp.
  • Trong ô nhịp thứ nhất là nhịp 4/4, ô nhịp thứ hai là nhịp 3/4.time
  • Ô nhịp 4/4 chứa 4 nốt đen (quarter notes). Số 4 ở trên là số lượng nốt, số 4 ở dưới nói rằng đó là nốt đen (quarter = 1/4).time2
  • Ô nhịp 3/4 chứa 3 nốt đen.time3

  • Tiếp theo, ta tìm hiểu các số chỉ nhịp không chứa nốt đen.time4.png
  • Nhịp 6/8 chứa 6 nốt móc đơn.time5.png
  • Nhịp 3/2 chứa 3 nốt tròn.time6.png

  • Tổng kết bài học.time7.png

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s