Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 4: Dấu lặng

 • Các dấu lặng (rest) biểu diễn một khoảng thời gian dừng nghỉ trong ô nhịp.
 • Mỗi loại dấu lặng có độ dài giống với các nốt nhạc tương ứng.rest


 • Ví dụ, dấu lặng đen (quarter rest) có độ dài bằng nốt đen.rest2.png
 • Trong khi các nốt nhạc phát ra âm thanh, thì các dấu lặng không phát ra âm.

 • Để hiểu rõ hơn, ta thử chơi một ô nhịp 4/4.
 • Khi chơi, cả 4 nốt đều phát ra âm.rest3.png
 • Tiếp theo, ta thay nốt đen thứ hai bằng một dấu lặng đen.
 • Khi chơi, phách (beat) thứ hai sẽ không phát ra âm.rest4.png

 • Kế tiếp, cùng tìm hiểu các loại dấu lặng khác.rest5
 • Dấu lặng tròn (whole rest) có độ dài bằng một nốt tròn.rest6.png
 • Nó được vẽ giống một hình hộp chữ nhật nằm bên dưới dòng kẻ thứ tư.
 • Dấu lặng trắng (half rest) có độ dài bằng một nốt trắng.rest7.png
 • Nó được vẽ giống dấu lặng tròn, nhưng nằm bên trên dòng kẻ giữa.
 • Giống như các nốt nhạc, dấu lặng cũng có các dấu móc (flag).rest8.png
 • Dấu lặng đơn (eighth rest) có một dấu móc, nó có độ dài bằng nốt móc đơn.rest9
 • Dấu lặng kép (sixteenth rest) có hai dấu móc, nó có độ dài bằng nốt móc kép.rest10
 • Mặc dù hiếm gặp hơn, dấu lặng cũng có thể có ba dấu móc hoặc nhiều hơn.rest11

 • Tổng kết bài học.rest12

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s