Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 2: Trường độ

 • Khoảng thời gian một nốt nhạc được chơi gọi là trường độ (Note Duration),
  trường độ được xác định bởi các loại nốt nhạc.note
 • Nốt tròn (whole note) là nốt có trường độ dài nhất trong âm nhạc hiện đại.note2.png


 • Nốt trắng (haft note) có trường độ bằng một nửa nốt tròn.note3.png
 • Hai nốt trắng có độ dài bằng đúng một nốt tròn.note4

 • Nốt đen (quarter note) bằng 1/4 nốt tròn.note5.png
 • Bốn nốt đen có độ dài bằng một nốt tròn. Tương tự, hai nốt đen bằng một nốt trắng.note6.png

 • Nốt nhạc nhỏ hơn nốt đen sẽ có các dấu móc (flag). Mỗi dấu móc sẽ giảm một nửa giá trị nốt đen.note7
 • Nốt móc đơn (eighth note) có một dấu móc.note8
 • Do vậy, hai nốt móc đơn có độ dài bằng một nốt đen.note9
 • Nốt móc kép (sixteenth note) có hai dấu móc. Tương tự, giảm một nửa giá trị nốt móc đơn.note10.png
 • Hai nốt móc đôi có độ dài bằng một nốt móc đơn.note11.png
 • Bốn nốt móc đôi có độ dài bằng một nốt đen.note12.png
 • Mặc dù vẫn có thể có những nốt nhạc có ba dấu móc hoặc nhiều hơn, nhưng chúng rất hiếm khi được sử dụng.note13.png

 • Tổng kết bài học.note14

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s