Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 1: Khuông nhạc, khóa nhạc và dòng kẻ phụ

 • Khuông nhạc (Staff) là nơi để nhà soạn nhạc viết các ký hiệu nhạc.staff1
 • Khuông nhạc hiện đại bao gồm 5 dòng kẻ (line) và 4 khe nhạc (space).staff2

 • Mỗi dòng kẻ hoặc khe nhạc biểu diễn một phím trắng.staff3.png

 • Khóa nhạc (Clef) biểu thị tên và cao độ của nốt nhạc nằm trên dòng kẻ đó.
 • Hai khóa nhạc thường sử dụng: khóa Sol (Treble Clef) và khóa Fa (Bass Clef).clef
 • Đầu tiên, ta tìm hiểu khóa Sol.clef1
 • Các nốt nằm trên dòng kẻ (màu đỏ) đi qua phần cong của khóa nhạc
  là nốt Sol (G).clef2
 • Nốt nằm trong khe trên dòng kẻ này là nốt La (A, chứ không có nốt H nhé).clef3
 • Trên nốt La là nốt Si (B).clef4
 • Cứ thế, ta lần lượt biểu diễn các nốt khác.clef5.png
 • Okay! Ta đã dùng hết các dòng kẻ và khe nhạc, giờ sao đây?clef6

 • Dòng kẻ phụ (Ledger Line) sẽ giúp ta giải quyết vấn đề.
 • Là đường kẻ ngang được vạch bên trên hoặc bên dưới khuông nhạc nhằm tạo chỗ để ghi các nốt nhạc có cao độ vượt quá phạm vi khuông nhạc.ledger
 • Với dòng kẻ phụ vừa vẽ, ta có thể biểu diễn nốt La.ledger1.png

 • Tiếp theo, cùng tìm hiểu khóa Fa.clef7.png
 • Dòng kẻ đi qua 2 dấu chấm giúp ta biểu diễn nốt Fa (F).clef8
 • Ta có thể dễ dàng biểu diễn các nốt còn lại.clef9.png

 • Cuối cùng, ta tìm hiểu khuông nhạc lớn (Grand staff). Theo lý thuyết, nó chứa 11 dòng kẻ.grand
 • Điều gì xảy ra khi ta loại bỏ dòng kẻ ở chính giữa? Ta sẽ có 2 khuông nhạc thông thường.grand2
 • Nếu ta thêm khóa Sol vào khuông nhạc bên trên và thêm khóa Fa vào khuông nhạc bên dưới, ta sẽ thấy mối liên hệ giữa 2 khuông nhạc này.grand3
 • Hãy để ý, chúng được “nối” với nhau bởi nốt Đô (C). Nốt Đô này thường được gọi là nốt Đô trung tâm (middle C hay C4).grand4.png

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s